รับสมัครงาน

เรื่องที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563
05 ตุลาคม 2563 - 09 ตุลาคม 2563 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 อัตรา
03 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 หมดเวลาการรับสมัคร