รับสมัครงาน

เรื่องที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
คลิกเพื่อสมัคร รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 อัตรา
03 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 กำลังเปิดรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา
15 กรกฎาคม 2563 - 01 กันยายน 2563 กำลังเปิดรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
10 กรกฎาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 2563 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
01 กรกฎาคม 2563 - 05 กรกฎาคม 2563 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
01 กรกฎาคม 2563 - 05 กรกฎาคม 2563 หมดเวลาการรับสมัคร