รับสมัครงาน

เรื่องที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
คลิกเพื่อสมัคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564
01 กุมภาพันธ์ 2564 - 05 กุมภาพันธ์ 2564 หมดเวลาการรับสมัคร