เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ


เข้าสู่ระบบด้วย Token Code


ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

  1. ใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเข้าสู่ระบบ