รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด
-

วันที่เริ่มรับสมัคร
25 เมษายน 2559

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
29 เมษายน 2559

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร 1 อัตรา
- ช่างเขียนแบบ รับสมัคร 1 อัตรา