รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2ปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 14 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
25 เมษายน 2559

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
27 เมษายน 2559

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)