รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 5 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
06 ธันวาคม 2561

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
11 ธันวาคม 2561

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- ครูผู้ช่วย(สังคมศึกษา) รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วย(ภาษาไทย) รับสมัคร 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วย(วิทยาศาสตร์) รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วย(พลศึกษาและสุขศึกษา) รับสมัคร 1 อัตรา