รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่เริ่มรับสมัคร
03 มีนาคม 2562

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
07 มีนาคม 2562

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจอาหารและบริการ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์ภูมิศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขานิติศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาสุขศึกษา(วิทยาการธุรกิจสุขภาพ) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาสุขศึกษา(การดูแลผู้สูงอายุ) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน รับสมัคร 1 อัตรา