รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562

วันที่เริ่มรับสมัคร
11 พฤศจิกายน 2562

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- ครูผู้ช่วยสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขานาฎศิลป์ไทย รับสมัคร 1 อัตรา