รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
01 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
05 กรกฎาคม 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- วิศวกรพลังงาน รับสมัคร 1 อัตรา
- สถาปนิก รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Mobile Application) รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application) รับสมัคร 1 อัตรา