รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2563

วันที่เริ่มรับสมัคร
05 ตุลาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
09 ตุลาคม 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- ครูผู้ช่วยสาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขานาฏศิลป์ รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขาคณิตศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขาพลศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- ช่างประปา รับสมัคร 1 อัตรา