ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
01 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- ครูผู้ช่วยสาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับสมัคร 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร 1 อัตรา