ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
25 สิงหาคม 2564

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
27 สิงหาคม 2564

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา