รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
06 มกราคม 2565

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
12 มกราคม 2565

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและไมซ์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและไมซ์ รับสมัคร 1 อัตรา