รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 3 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
24 พฤษภาคม 2566

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
28 พฤษภาคม 2566

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา