รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หมดเวลาการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2566

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
26 พฤษภาคม 2566

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รับสมัคร 1 อัตรา