รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2566

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
26 พฤษภาคม 2566

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- ครูผู้ช่วยสาขาปฐมวัย รับสมัคร 1 อัตรา