ข่าวรับสมัครงานย้อนหลัง

ตำแหน่งที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ
08 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 กำลังเปิดรับสมัคร
รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา
25 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566 ปิดการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
21 สิงหาคม 2566 - 20 กันยายน 2566 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
28 สิงหาคม 2566 - 07 กันยายน 2566 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
24 พฤษภาคม 2566 - 28 พฤษภาคม 2566 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
15 พฤษภาคม 2566 - 26 พฤษภาคม 2566 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
15 พฤษภาคม 2566 - 26 พฤษภาคม 2566 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
23 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา
23 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02 กันยายน 2565 - 08 กันยายน 2565 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
01 สิงหาคม 2565 - 05 สิงหาคม 2565 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
27 มิถุนายน 2565 - 12 กรกฎาคม 2565 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 อัตรา
27 มิถุนายน 2565 - 12 กรกฎาคม 2565 ปิดการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
20 มิถุนายน 2565 - 06 กรกฎาคม 2565 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา
27 มิถุนายน 2565 - 01 กรกฎาคม 2565 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
16 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
06 มกราคม 2565 - 12 มกราคม 2565 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์
25 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
26 มิถุนายน 2564 - 06 กรกฎาคม 2564 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
14 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
14 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
26 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564
01 กุมภาพันธ์ 2564 - 05 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
21 ธันวาคม 2563 - 29 ธันวาคม 2563 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร
21 ธันวาคม 2563 - 29 ธันวาคม 2563 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563
05 ตุลาคม 2563 - 09 ตุลาคม 2563 ปิดการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 อัตรา
03 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 ปิดการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา
15 กรกฎาคม 2563 - 01 กันยายน 2563 ปิดการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา
08 พฤษภาคม 2563 - 22 กรกฎาคม 2563 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
10 กรกฎาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 2563 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
01 กรกฎาคม 2563 - 05 กรกฎาคม 2563 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
01 กรกฎาคม 2563 - 05 กรกฎาคม 2563 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562
07 สิงหาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เจ้าหน้าที่) ครั้งที่ 1/2562
22 กุมภาพันธ์ 2562 - 07 มีนาคม 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562
03 มีนาคม 2562 - 07 มีนาคม 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 02 มิถุนายน 2561 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
17 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
18 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
18 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
17 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
17 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ
25 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
25 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
25 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งทั่วไป
25 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร