ข่าวรับสมัครงานย้อนหลัง

ตำแหน่งที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562
07 สิงหาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เจ้าหน้าที่) ครั้งที่ 1/2562
22 กุมภาพันธ์ 2562 - 07 มีนาคม 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562
03 มีนาคม 2562 - 07 มีนาคม 2562 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 02 มิถุนายน 2561 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
20 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
17 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
18 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
18 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
17 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
17 พฤศจิกายน 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ
25 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งทั่วไป
25 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
25 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
25 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559 ปิดการรับสมัคร