เข้าสู่ระบบ


มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อ
Add Friend

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

  1. ใช้บัตรประชาชนเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบ
  2. ใช้วันเดือนปีเกิดเป็น Password ในการเข้าสู่ระบบ โดยมีรูปแบบ ddmmyyyy เช่น เกิดวันที่ 07 เดือ่น พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 จะได้ Password คือ 07112534
  3. กรณีที่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลยบัตรประชาชนเป็น Username และใช้ Password ตามที่ได้เปลี่ยน
  • สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่เคยใช้งานระบบหรือไม่เคยสมัครงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนฝากประวัติ โดยไปที่เมนู ลงทะเบียนฝากประวัติ หรือ

    คลิกที่นี่