ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วันที่เริ่มรับสมัคร
16 ธันวาคม 2564

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
31 มกราคม 2565

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)