รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
20 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
06 กรกฎาคม 2565

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)