รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
01 สิงหาคม 2565

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
05 สิงหาคม 2565

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา