รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา หมดเวลาการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา - ครูผู้ช่วย 4 อัตรา - นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา - ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา - พนักงานธุรการ 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
25 กันยายน 2566

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
29 กันยายน 2566

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- ช่างไฟฟ้า รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขาเอกปฐมวัย รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขาเอกประถมศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- พนักงานธุรการ รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขานาฏศิลป์ รับสมัคร 1 อัตรา
- ครูผู้ช่วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 1 อัตรา