รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์) ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่เริ่มรับสมัคร
07 สิงหาคม 2562

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
13 สิงหาคม 2562

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์หลักสูตรภาษาอารับ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์หลักสูตรการประถมศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา